J. Knieriem b.v. produceert en levert alle Nederlandse RVV-verkeersborden. Verkeersborden zijn onmisbaar voor de verkeersveiligheid en voor een goede doorstroming van het verkeer. Hieraan willen wij graag meewerken.

 

Verkeersborden RVV

Als producent van verkeersborden zijn we lid van de Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF). We maken en leveren alle RVV-verkeersborden. Uiteraard leveren we hierbij ook alle toebehoren om deze verkeersborden te bevestigen. Zo hebben we flespalen en buispalen van staal en aluminium, evenals beugels en klemmen voor palen, hekwerken en voor wandbevestiging.

 

 

Indeling verkeersborden 

Verkeersborden volgens RVV worden standaard onderverdeeld in een aantal verschillende groepen:

 

RVV-groepering verkeersborden:

 

Snelheidsaanduiding  

Voorrangssituatie  

Gesloten verklaringen  

Rijrichting bepalen  

Parkeerborden  

Diverse geboden en verboden  

Verkeersregels  

Kom- of plaatsnaamborden  

Waarschuwingsborden  

Bewijzeringsborden  

Informatieve bebording  

Straatnaamborden (d.o. of kokerprofiel)  

T-borden (tijdelijk, ook nog wel 'WIU')  

BB 

Bebakening langs auto(snel)wegen  

BW 

Bewegwijzering in alle richtingen  

OB 

Onderborden wit/zwart  
VR  Verkeersregeling  

 

 

 

 

Verkeersbord, alle RVV-Verkeersborden
Verkeersbord, alle RVV-Verkeersborden

Scheepvaartborden en andere borden

We maken en leveren niet alleen alle Nederlandse RVV Verkeersborden, maar ook scheepvaartborden en vele andere borden. Officiële borden en officieuze borden; vlakke borden en borden met een dubbel-omgezette-rand; borden met tekst en borden met afbeeldingen, of een combinatie hiervan. U vraagt, wij draaien. Een greep uit ons assortiment overige borden:

Scheepvaartbord model F.2a-A.7
 • Scheepvaartborden
 • Straatnaamborden
 • Komborden / plaatsnaamborden
 • Onderborden
 • Tekstborden
 • Tijdelijke bebording / Werk In Uitvoering (WIU)

Om een verkeersbord, tekstbord of ander bord te voorzien van de gewenste tekst en/of afbeelding hebben we diverse productie-mogelijkheden tot onze beschikking:

Verkeersbord klapbaar boekwerk met signfaces van diverse verkeersborden
 • Snijplotten
 • Digitaal printen
 • Reliëf persen (stansen)

Officiële borden geproduceerd volgens richtlijnen

U kunt er op vertrouwen dat onze borden voldoen aan de wettelijke eisen, onder andere op het gebied van sterkte, afmeting, kleur, afbeelding en retroreflectie. Wij produceren alle officiële borden volgens de geldende voorschriften, eisen en richtlijnen van o.a.:

Verkeerszuil met verkeersbord: RVV-verkeersbord model D02ro_BB21
 • RVV 1990
 • CROW 96a en 96b
 • BPR, Binnenvaart Politie Reglement
 • CE-normen
 • NEN-EN 12899-1

Wij zijn gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2008. Verder zijn we lid van de Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten. De VNVF is zelfs betrokken geweest bij het opstellen van de Europese productnorm voor verkeersborden. Uiteraard zijn al onze verkeersborden voorzien van het VNVF Qualisign® kwaliteitskeurmerk.

 

Betrouwbaar en snel

Onze afnemers waarderen de hoge mate van leverbetrouwbaarheid en de snelle levertijden. Bovendien is ons productieproces flexibel. Om die reden kunnen wij heel snel inspelen op urgente aanvragen. Als er onverwachte wijzigingen zijn in een lokale verkeerssituatie en u heeft daarvoor snel verkeersborden, onderborden, of tijdelijke borden nodig, dan zijn wij de ideale partner.